Zásady ochrany osobních údajů

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů vysvětluj, jak společnost Shenzhen Minikuke E-Commerce Co., Ltd („GearBest“, „my“, „nás“ nebo „naše“) shromažďuje, používá a zpřístupňuje vaše osobní údaje v souvislosti s provozem platformy GearBest pro elektronické obchodování.

Jaké informace shromažďujeme?

Osobní údaje jsou informace, které mohou být přímo či nepřímo použity k určení vaší totožnosti. Osobní údaje také zahrnují anonymní informace, jež jsou spojeny s informacemi, které mohou být přímo či nepřímo použity k určení vaší totožnosti. Osobní informace neobsahuje informace, které mohou být nevratně anonymizovány nebo agregovány tak, že nám již dále neumožňují určit vaši totožnost, ať již v kombinaci s jinými informacemi nebo jinak. Budeme shromažďovat a používat pouze osobní údaje, které jsou nezbytné pro splnění našich zákonných povinností a které nám pomáhají spravovat naše podnikání a poskytovat vám služby, které požadujete. Budeme od vás shromažďovat informace, když se zaregistrujete na našich stránkách, zadáte objednávku, přihlásíte se k odběru našeho novinkového zpravodaje nebo odpovíte na průzkum. Při zadání objednávky nebo registraci na našich stránkách, jak se to bude hodit, můžete být požádáni o zadání následujících informací: vaše jméno, e-mailová adresa, adresa pro zasílání pošty a telefonní číslo. Můžete ale také naše stránky navštěvovat anonymně.

K čemu používáme informace od vás?

Informace, které nám poskytnete, používáme k specifickým účelům, které jsou uvedeny v době shromáždění, a jak to jinak povoluje zákon. Informace, které od vás shromáždíme, mohou být použity následujícími způsoby: 1. Personalizace vašich zkušeností(vaše informace nám pomůže lépe odpovědět na vaše individuální potřeby) 2. Zlepšit naše webové stránky a vaše zkušenosti s nakupování (neustále se snažíme zlepšovat naše nabídky na webových stránkách podle informací a zpětné vazby, kterou od vás získáme) 3. Zlepšit služby zákazníkům (vaše informace nám pomáhají efektivněji reagovat na vaše požadavky na zákaznickou službu a potřeby podpory) 4. Zpracovávat transakce včetně provádění vašich plateb a dodávání zakoupených výrobků nebo požadovaných služeb. Spravovat soutěž, speciální propagační akci, průzkum činnost nebo jinou funkci webových stránek. 5. Odesílat periodické e-maily. E-mailová adresa, kterou jste poskytli pro zpracování objednávky může být použita k odeslání důležitých informací a aktualizací týkajících se vaší objednávky vám, navíc k doručování příležitostných zpráv o společnosti, aktualizací, informací týkajících se výrobků nebo služeb atd.

Právní základna pro zpracování osobních údajů

Pokud sídlíte v Evropském hospodářském prostoru („EHP“) naše zpracování vašich osobních údajů bude založeno na následujícím: Za předpokladu, že získáme váš souhlas se zpracováním vašich osobních údajů, takové zpracování bude odůvodněno podle článku 6 odst. 1 písm. a) obecného nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o ochraně osobních údajů 679/2016 (dále „GDPR“). Pokud bude zpracování vašich osobních údajů nezbytné pro naplnění smlouvy mezi vámi a námi nebo k uskutečnění předsmluvních kroků na vaši žádost, takové zpracování bude založeno na článku 6 odst. 1 písm. b) GDPR. Jestliže bude pro nás zpracování nezbytné, abychom splnili zákonnou povinnost, budeme vaše osobní informace zpracovávat na základě článku 6 odst. 1 písm. c) GDPR, a jestliže bude zpracování nezbytné pro účely našich právoplatných zájmů, takové zpracování bude probíhat v souladu s článkem 6 odst. 1 písm f). (f).GDPR. Nezapomeňte, že pokud jste udělili souhlas se zpracováním svých osobních údajů, můžete svůj souhlas odvolat, například kdykoliv zasláním e-mailu na support@gearbest.com, přičemž stažení neovlivní právoplatnost jakéhokoliv zpracování provedeného na základě vašeho souhlasu.

Vaše práva

Podnikáme přiměřené kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou přesné, úplné a aktuální. Máte právo na přístup k osobním údajům, které shromáždíme, jejich opravu nebo odstranění. Máte také právo kdykoliv omezit další zpracování svých osobních údajů nebo proti němu vznést námitky. Máte právo obdržet své osobní údaje ve strukturovaném a standardním formátu a, bude-li to technicky proveditelné, právo nechat svém osobní údaje přenést přímo třetí straně. Ohledně zpracování vašich osobních údajů můžete podat stížnost u příslušného orgánu na ochranu údajů. V zájmu ochrany soukromí a bezpečnosti vašich osobních údajů od vás můžeme požadovat informace, které nám umožní potvrdit vaši totožnost a právo na přístup k takovým informacím, dále vyhledat a poskytnout vám osobní údaje, které uchováváme. Jsou případy, kdy nám platné zákony nebo regulační požadavky umožňují nebo od nás požadují, abychom odmítli poskytnout nebo odstranili některé či všechny osobní údaje, které uchováváme. Můžete nám poslat e-mail na support@gearbest.com, abyste uplatnili svá práva. Na Váš požadavek odpovíme v přiměřeném časovém rámci. Podnikneme všechny přiměřené kroky, abychom zajistili, že vaše osobní údaje jsou přesné a aktuální.

Jak chráníme vaše údaje?

Odpovídáte za bezpečnost a zabezpečení svého vlastního uživatelského jména v GearBest. Doporučujeme, abyste si vybrali silné heslo a často jej měnili. Nepoužívejte stejné přihlašovací údaje (email a heslo) na více webových stránkách. V tomto ohledu realizujeme řadu bezpečnostních opatření včetně nabídky používání zabezpečeného serveru. Všechny poskytnuté citlivé/kreditní informace se přenáší pomocí technologie Secure Socket Layer (SSL) a jsou zašifrovány do naší databáze poskytovatelů platební brány, aby byly přístupné pouze pro osoby s oprávněním k přístupu takovým systémům na základě zvláštních práv a které musí uchovávat informace jako důvěrné. Po transakci se vaše osobní údaje (kreditní karty, čísla sociálního zabezpečení, finanční údaje atd.) nebudou na našich serverech ukládat. Naše servery a webové stránky prochází bezpečnostním skenováním a úplnou verifikací, kterou každodenně externě provádí společnost McAfee Secure z skupiny Symantec, aby vás chránila online.

Používáme soubory cookie?

Ano. Soubory cookie jsou malé soubory, které webová stránka nebo poskytovatel jejích služeb přenáší na pevný disk vašeho počítače prostřednictvím vašeho internetového prohlížeče (pokud jste to povolili prostřednictvím svých nastavení). Umožňuje to webovým stránkám nebo systémům poskytovatelů služeb rozpoznat váš prohlížeč a zachytávat a pamatovat si určité informace. Soubory cookie používáme jako pomůcku pro zapamatování a zpracování položek ve vašem nákupním vozíku, pochopení a uložení vašich preferencí pro budoucí návštěvy a sestavení souhrnných dat o provozu na stránkách a interakci stránek tak, abychom vám mohli nabízet lepší zkušenosti a nástroje v budoucnosti. Můžeme uzavřít smlouvy s poskytovateli služeb jakožto třetími stranami, aby nám pomohli lépe porozumět návštěvníkům našich stránek. Tito poskytovatelé služeb ale nemají povolení k používání informací shromážděných našim jménem kromě toho, že nám pomáhají přímo provádět naše podnikání a zlepšovat jej. Používáme například Google Analytics, webovou analytickou službu poskytovanou společností Google, Inc. (dále „Google“), aby nám pomohla lépe pochopit, jak uživatelé spolupůsobí s našimi webovými stránkami. Google Analytics používá soubory cookie ke shromažďování informací o využívání našich webových stránek. Tyto informace se používají ke kompilování sestav a vytváření služeb, jež nám pomáhají zlepšit naše webové stránky a služby s tím spojené. Sestavy zpřístupňují trendy webových stránek bez odhalení totožnosti individuálních návštěvníků. Informace generované souborem cookie Google o vašem používání našich webových stránek (včetně vaší IP adresy) mohou být přenášeny a ukládány Google na servery ve Spojených státech. Google může rovněž tyto informace přenášet třetím stranám, jestliže to vyžaduje zákon nebo pokud takové třetí strany zpracovávají informace jménem Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými daty, která Google má. Na některých stránkách našich webových stránek mohou třetí strany, které poskytují aplikace prostřednictvím našich webových stránek, nastavit své vlastní soubory cookie, aby poskytovaly služby, sledovaly úspěch svých aplikací nebo vám aplikace přizpůsobily. Když například sdílíte obsah pomocí tlačítka sdílení sociálních médií, jako jsou Facebook nebo Twitter, sociální síť, která vytvořila tlačítko, bude zaznamenávat, že jste takový úkon provedli. Kvůli způsobu, jak soubory cookie fungují, nemůžeme k těmto souborům cookie přistupovat a ani třetí strany nemohou mít přístup k datům v souborech cookie, které používáme. Pokud to upřednostníte, můžete si zvolit řešení, aby vás počítač varoval pokaždé, kdy se soubor cookie odesílá, případně si můžete zvolit vypnutí všech souborů cookie v nastavení prohlížeče. Pokud soubory cookie vypnete, pak podobně jako na většině webových stránek některé z našich služeb nemusí řádně fungovat. Nicméně můžete stále zadávat objednávky kontaktováním Zákaznického servisu na adrese support@gearbest.com.

Zpřístupňujeme jakékoliv informace vnější stranám?

Vaše osobním údaje neprodáváme vnějším stranám, neobchodujeme s nimi a ani je jim nepřevádíme. Toto neplatí u důvěryhodných třetích stran, které nám pomáhají v provozu našich webových stránek, provádění našeho podnikání, vykonávání plateb, dodávání zakoupených produktů nebo služeb, odesílání informací či aktualizací vám nebo vám poskytujících jiné služby, pokud tyto strany souhlasí s tím, že budou tyto informace uchovávat jako důvěrné. Vaše informace můžeme také uvolnit v případě, že budeme přesvědčení, že je takové uvolnění vhodné pro dodržování zákona, uplatněních našich zásad pro webové stránky nebo ochranu práv, majetku nebo bezpečnosti nás či jiných osob. Informace o návštěvnících, z nich nelze určit jejich totožnost, mohou být poskytnuty jiným stranám pro potřeby marketingu, reklamy nebo jiná použití.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat tak dlouho, jak to bude nezbytné ke splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud daňové, účetní či jiné platné zákony nevyžadují nebo nepovolují delší dobu uchovávání.

Odkazy třetí strany

Příležitostně podle našeho uvážení můžeme začlenit do našich webových stránek nebo na nich nabízet produkty či služby třetí strany. Tyto webové stránky třetích stran mají samostatné a nezávislé zásady ochrany osobních údajů. Proto neneseme žádnou odpovědnost za obsah a aktivity na těchto propojených webových stránkách ani k nim nemáme žádné závazky. Nicméně usilujeme o ochranu bezúhonnosti našich webových stránek a uvítáme jakoukoliv zpětnou informační vazbu ohledně takových webových stránek.

Podmínky a náležitosti

Navštivte také naši část podmínky a náležitosti, která předepisuje používání, odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti, jimiž se řídí používání našich webových stránek podmínek a náležitostí.

Změny v našich zásadách ochrany osobních údajů

Pokud se rozhodneme změnit naše zásady ochrany osobních údaj, vyvěsíme tyto změny na této stránce a/nebo budeme aktualizovat datum úpravy zásad ochrany osobních údajů uvedený níže.

Kontaktujte nás

Pokud byste chtěli uplatnit jedno ze svých práv, jak je výše uvedeno, nebo pokud budete mít dotaz či stížnost týkající se těchto zásad, případně způsobu, jakým jsou zpracovávány vaše osobní údaje, kontaktujte nás e-mailem: support@gearbest.com

Zástupce GDPR v EU:
Dr. Jörg Brettschneider
Rechtsanwalt
Hardenstraße 51
20539 Hamburg, Germany
Telefon: (+49)40/33 39 67 05