Objednávání

Zatímco se vynakládá veškeré úsilí na zajištění přesnosti popisů produktů, technických údajů a oceňování, mohou nastat situace, kdy dojde k chybám. Pokud by taková situace nastala, GearBest vaši objednávku nemůže přijmout. V případě chyby se s vámi spojíme a poskytneme úplné vysvětlení a správnou nabídku. Zobrazené informace se považují za výzvu ke zpracování a ne za potvrzenou nabídku k prodeji. Smlouva je potvrzena při dodávce zboží. Kvůli popularitě a/nebo omezením dodávky některých naších produktů může GearBest mít omezený počet výrobků dostupných k prodeji. GearBest si vyhrazuje právo kdykoliv změnit množství dostupná pro nákup i poté, co jste zadali objednávku. Obě strany souhlasí s tím, že po odeslání objednávky je přeprava výhradní odpovědností logistické společnosti, která je třetí stranou. Během této fáze patří plné vlastnictví produktu(ů) kupujícímu; veškerou odpovědnost a rizika během přepravy ponese kupující.

Přeprava a dodávka

Lhůty pro přepravu („v přepravě“) zobrazené na Gearbest uvádí odhadovanou dobu, která uplyne, než balíky odejdou z našich rukou. Protože skutečná dodávka vaší objednávky může být ovlivněna mnoha událostmi mimo kontrolu GearBest, jakmile opustí naše prostory, GearBest nemůže být odpovědná za pozdní dodávky. Budeme však s vámi spolupracovat, abychom zajistili hladkou dodávku. Mohou nastat situace, kdy GearBest potvrdí vaši objednávku, ale následně se dozví, že nemůže dodat objednaný výrobek. V případě, že produkt, který jste si objednali, nemůžeme dodat včas, GearBest bude zákazníky kontaktovat a nabídne zrušení objednávky a refundaci kupních cen v plné výši. Snažíme se vytvořit co nejjednodušší proces dodávky zboží a jsme schopni odeslat vaši objednávku buď domů, nebo na vaše pracoviště. Můžeme dodávat do schránek PO Box všemi způsoby přepravy s výjimkou expresních přepravních metod vzhledem k tomu, že se zde při doručení vyžaduje potvrzení podpisem. Expresní zásilky tohoto typu lze dodávat pouze na fyzické adresy. Časy pro přepravu a dodání se počítají v pracovních dnech od pondělí do pátku. V případě velkých svátků, jako jsou Vánoce a Čínský nový lunární rok, počítejte s delší dodací lhůtou. Při těchto zvláštních příležitostech doručujeme oznámení, abychom reflektovali případná zpoždění. GearBest přepravuje zásilky ze Šenženu a působí na adrese pro vrácení zásilek v Šenženu. Zákazníci odpovídají za zajištění úplných a přesných dodacích adres. Jakmile byla zásilka odeslána, GearBest nemůže provádět změny vaší dodací adresy a GearBest neodpovídá za ztracené zásilky kvůli neúplným či nepřesným adresám. Všechny objednávky, které přepravní společnosti ohlásí jako „dodané“, se považují za dodané. V takovém případě GearBest nemůže být činěna odpovědnou za nedodání.

Výměna a vrácení (záruka vrácení peněz)

Pokud při doručení svého výrobku(ů) nebudete zcela spokojeni, můžete nám položky vrátit do 45 dnů s právem na refundaci. Vrácení budou trvat přibližně 5 pracovních dnů potřebných ke zpracování, jakmile zboží dorazí. Přesná délka závisí na použitém poskytovateli plateb (např. PayPal, společnost vydávající kreditní karty atd.). Položky musí být ve svém původním obalu, všechny původní krabice musí být nedotčené a musí obsahovat společně se všemi balicími materiály návody, nevyplněné záruční listy plus všechna příslušenství a dokumenty poskytnuté výrobcem. Předtím, než odešlete zpět jakoukoliv položku, se nejprve musíte s námi spojit a získat od nás autorizační číslo k vrácení zboží (RMA). Žádný výrobek, který bude vrácen bez čísla RMA, nebude refundován. Pokud budou výrobky jakkoliv pozměněny či upraveny, pak je okamžitě záruka a jistota vrácení peněz neplatná. Záruka vrácení peněz nepokrývá velkoobjemové/velkoobchodní a přizpůsobené objednávky. Důrazně doporučujeme, abyste k vrácení položky používali standardní poštovní službu, abyste se vyhnuli celním poplatkům. GearBest nebude odpovídat za položky ztracené či poškozené během přepravy. Přepravu zpět do GearBest platí zákazník. Obecně Vám nejsme schopni refundovat poštovné. Jakýkoliv vrácený výrobek, u něž se zjistí, že není vadný, může být refundován během shora uvedené doby. Zboží, u něhož se zjistí, že bylo pozměněno zákazníkem, nebude vyměněno, ale vráceno na vlastní náklady zákazníka.

Nevratné

Výrobky ve slevě nebo na konci řady lze vrátit pouze k opravě. Nebudou prováděny žádné refundace ani výměny.

Nesprávné/poškozené zboží

Usilovně se snažíme zajistit, že obdržíte svoji objednávku v původním stavu. Pokud objednané výrobky neobdržíte, kontaktujte nás. V nepravděpodobném případě, že výrobek dorazí poškozený nebo vadný, neprodleně se s námi spojte.

Popis výrobků

Snažíme se v dobré víře, abychom byli co nejpřesnější, nezaručujeme ale, že popisy výrobků nebo jiných obsah bude přesný, úplný, spolehlivý nebo bezchybný. V té které době mohou být na stránkách GearBest informace, které obsahují typografické chyby, nepřesnosti či opomenutí, jež se mohou týkat popisů výrobků, ocenění a dostupnosti. Vyhrazujeme si právo kdykoliv bez předchozího oznámení opravit jakékoliv chyby, nepřesnosti či opomenutí a změnit nebo aktualizovat informace. Pokud se zásadní technické údaje výrobku změní poté, co zadáte objednávku, nebo do sedmi dnů od dodání, můžete objednávku zrušit, vrátit ji za plnou refundaci.

Ceny

Ceny a dostupnost položek se mohou změnit bez předchozího oznámení. Ceny nezahrnují dovozní daň a cla v případě, že by vaše zásilka byla prověřována místními celními orgány a považována z podléhající dani. Kupující odpovídá za úhradu těchto poplatků.

Oznámení o ochraně osobních údajů

Poznámka: Přihlášení se k odběru novinkového zpravodaje na registrační stránce se kontroluje standardně. GearBest respektuje ochranu osobních údajů zákazníka. Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů zde: https://www.gearbest.com/about/privacy-policy.html

Podmínky použití

Autorská práva
Veškerý obsah umístěný na stránkách, jako je text, grafika, loga, tlačítko, ikony, obrázky, audio klipy, stažení digitálních záznamů a software jsou všechny ve vlastnictví GearBest a jsou chráněny mezinárodními zákony o ochraně autorských práv.
Licence a přístup ke stránkám
GearBest vám uděluje omezenou licenci k přístupu na tyto webové stránky a jejich osobnímu používání. Tato licence nezahrnuje žádné formy komerčního použití těchto stránek ani jejich obsahu, jakékoliv shromažďování a používání jakýchkoliv výrobků, jakékoliv shromažďování a používání jakýchkoliv zápisů výrobků, jejich popisů nebo cen, jakékoliv odvozené použití těchto stránek nebo jejich obsahu, jakékoliv stahování nebo kopírování informací o účtu ve prospěch jiného obchodníka ani žádné používání data mining, robotů nebo podobných nástrojů ke shromažďování a extrahování údajů. Tyto stránky nesmí být reprodukovány, duplikovány, kopírovány, prodávány, dále prodávány nebo jinak využívány v jakémkoliv zájmu bez výslovného písemného souhlasu GearBest.